Συγκοινωνία

Κεντρική Σελίδα
Μικρές Αποδράσεις
Δωμάτια
Περιοχή
Περιβάλλον
Συγκοινωνία
Επικοινωνία
Συνδέεται με αστική συγκοινωνία με το Λεωνίδιο, και δύο λεωφορεία ημερησίως για Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε σχετική ιστοσελίδα  ή την αντίστοιχη ιστοσελίδα των ΚΤΕΛ Αρκαδίας